top of page

วันปฐมนิเทศ นักเรียนศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

นักเรียนเก่าทุกสาขา 1. รายงานตัวบริเวณ หน้าห้องสำนักงาน ชั้น 1 2. เมื่อรายงานตัวเรียบร้อยให้นั่งรอครู บริเวณลาน ชั้น 1 3. ครูชี้แจง เรื่อง การคัดเลือกตัวเสดงสำหรับ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ เมื่อคัดเลือกตัวเรียบร้อย ครูจะเเจ้งตารางนัดหมายการซ้อม 4. ครูชี้แจ้ง เรื่อง วันไหว้ครู ประจำปี วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2559

นักเรียนใหม่ทุกสาขา 1. รายงานตัว และรับผ้าแดงสำหรับผู้ที่จอง บริเวณ หน้าโรงละคร และนั่งรอใน โรงละคร 2. ฟังคำชี้แจง กฏระเบียบของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ 3. รับการคัดเลือกตัวเด็กโดยแยกตามสาขาโดยครู 3.1 สาขาโขน คัดเลือก โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง 3.2 สาขารำละคร คัดเลือก ตัวพระ และ ตัวนาง 3.3 สาขาขับร้องเพลงไทยเดิม คุณครูจะทำการทดสอบเสียง 3.4 สาขาพากย์โขน คุณครูจะทำการทดสอบเสียง 3.5 สาขาดนตรี ฟังคำแนะนำจากคุณครูแต่ละเครื่องดนตรีเรื่องการเลือกเครื่องดนตรี


ข่าวสารล่าสุด
คลังข้อมูล
ค้นหาด้วยคำ
ยังไม่มีแท็ก
bottom of page