วันปฐมนิเทศ นักเรียนศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

April 28, 2016

นักเรียนเก่าทุกสาขา
1. รายงานตัวบริเวณ หน้าห้องสำนักงาน ชั้น 1
2. เมื่อรายงานตัวเรียบร้อยให้นั่งรอครู บริเวณลาน ชั้น 1 
3. ครูชี้แจง เรื่อง การคัดเลือกตัวเสดงสำหรับ
    การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ
    เมื่อคัดเลือกตัวเรียบร้อย ครูจะเเจ้งตารางนัดหมายการซ้อม
4. ครูชี้แจ้ง เรื่อง วันไหว้ครู ประจำปี วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2559

 

 

นักเรียนใหม่ทุกสาขา
     1. รายงานตัว และรับผ้าแดงสำหรับผู้ที่จอง บริเวณ หน้าโรงละคร และนั่งรอใน โรงละคร 
     2. ฟังคำชี้แจง กฏระเบียบของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์
     3. รับการคัดเลือกตัวเด็กโดยแยกตามสาขาโดยครู
        3.1  สาขาโขน  คัดเลือก โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง
        3.2  สาขารำละคร  คัดเลือก ตัวพระ และ ตัวนาง
        3.3  สาขาขับร้องเพลงไทยเดิม  คุณครูจะทำการทดสอบเสียง
        3.4  สาขาพากย์โขน  คุณครูจะทำการทดสอบเสียง
        3.5  สาขาดนตรี  ฟังคำแนะนำจากคุณครูแต่ละเครื่องดนตรีเรื่องการเลือกเครื่องดนตรี

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗