การก่อตั้งสถาบันคึกฤทธิ์

เจ้าของโครงการ
มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง
๙๙/๙ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่
๑ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ ทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

 

ขนาดอาคาร
อาคาร ๒ ชั้น มีชั้นลอย พื้นที่อาคารประมาณ ๒,๓๗๖ ตารางเมตร
ชั้นบน จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติและผลงาน จัดมุมห้องสมุดที่สนับสนุนนิทรรศการ
ชั้นล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เปิดโล่งสำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน จัดสัมมนาสนับสนุนนิทรรศการและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
๒. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
๓. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
๔. ดำเนินงานงานเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมกับองค์กรกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗