สักวาศิษย์ฉ่อย

ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ทรงประพันธ์กลอนสักวา ถึงวัฒนา ภู่โอบอ้อม

 

สักวา นั่งมอง ต๋อง ศิษย์ฉ่อย
แทงสนุ้ก เลิศลอย หาใครสู้
นั่งชมศิษย์ ทำให้คิดไปถึงครู
อยากจะรู้ ว่าฉ่อย นั้นคือใคร
ทำอะไร อยู่ที่ไหน ใคร่ขอถาม
จะได้ตาม ไปเป็นศิษย์ พิสมัย
ชื่อคึกฤทธิ์ ศิษย์ฉ่อย น้อยเมือ่ไร
จงเห็นใจ ตอบสารา มาหน่อยเอย

 

(ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ พ.ศ 2534)

 

นายโกวิน ภู่โอบอ้อม (ฉ่อย ซู่ซ่าส์) บิดาของวัฒนา ภู่โอบอ้อมได้โต้ตอบสักวา

 

สักวา นั่งมอง ตรองจนดึก
ต้องมานั่ง คิดลึก นึกหดหู่
ท่านคึกฤทธิ์ จะให้ ไปเป็นครู
ทั้งอยากรู้ว่าฉ่อย นั้นคือใคร
ฉ่อยซ่าส์ซู่ รู้ข่าว แล้วไข้กลับ
คนระดับ คึกฤทธิ์ พิสมัย
ชีวิตนี้เกิดมาแล้วไม่เสียดาย
แม้ว่าตาย มีคึกฤทธิ์ ศิษย์ฉ่อยเอย

 

(ตีพิมพ์ในหนังสือ คิวทอง พ.ศ 2534)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗