คึกฤทธิ์ในทัศนะของหนังสือพิมพ์มติชน

คึก จนชาวโลกเลื่อง หลักสยาม ฤทธิ์ แห่งทศกัณฐ์ราม ย่อมรู้ ปรา การวัฒนธรรมงาม เป็นเอก โมช ทุกโมงยามกู้ กิจร้ายกลายสรวล

หนังสือพิมพ์มติชน วันพุธ ที่ 11ตุลาคม 2538

#คกฤทธ #การเมอง #มตชน #คกฤทธในสายตาผอน

ข่าวสารล่าสุด
คลังข้อมูล
ค้นหาด้วยคำ
ยังไม่มีแท็ก
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗