top of page

คึกฤทธิ์ในทัศนะของนายสมบัติ ภู่กาญจน์

อาจารย์หม่อมท่านมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆ อย่างอยู่ในตัว กล่าวคือ เป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์ที่ดี และเป็นนักเขียนที่ดี ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเป็นได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่อาจจะเป็นได้หลายๆ อย่างทีเดียวพร้อมกัน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ของการทำงานหนังสือพิมพ์ อาจารย์หม่อมท่านเป็นทั้งเจ้าของหนังสือพิมพ์ เป็นนายทุนที่ออกทุนให้ทำหนังสือพิมพ์ และรวมทั้งเป็นคอลัมนิสต์ด้วย อย่างไรก็ตาม จากสถานะในหลายๆ ฐานะตรงนี้ อาจารย์หม่อมท่านไม่เคยก่อปัญหาสร้างความหนักใจให้กับกองบก.เลย จะทำเฉพาะแต่บทความที่ท่านเขียนเท่านั้น

นอกจากนั้น งานในหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายให้แต่ละฝ่ายไป ก็จะให้ฝ่ายนั้นๆ รับผิดชอบดำเนินการไปเลย โดยที่ตัวท่านอาจารย์หม่อมจะไม่เข้ามาก้าวก่าย หรือสร้างความหนักใจกับคนทำงานเลย

ตรงนี้ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่ง ในแง่ของความเป็นอิสระที่นายทุนหนังสือพิมพ์มีให้กับคนทำหนังสือ ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับภาพของคนทำหนังสือพิมพ์ หรือนายทุนหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน เพราะแต่ละฝ่ายต้องคอยเอื้อประโยชน์กันหมด ไม่ว่าจะเป็นกอง บก.กองจัดการ และรวมทั้งทุนด้วย ทั้งนี้ เพราะการทำหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันเป็นธุรกิจเต็มตัวไปแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานะที่มีความเป็นอิสระสูง ของคนทำหนังสือพิมพ์นั้น จะนำมาใช้โดยที่สวนทางกับเจ้าของหนังสือพิมพ์ไม่ได้ หรือว่าจะทำหนังสือพิมพ์โดยที่ไม่ยอมรับฟังกองจัดการเลย ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน ทุกอย่างจะต้องพบกันครึ่งทาง มีความพอดีให้กันและกัน รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อกันด้วย การทำงานจึงจะประสบความสำเร็จเนื่องจากลำพังคนๆเดียวนั้น จะทำอะไรไม่ได้เลย

ซึ่งพอพูดถึงตรงนี้ อาจารย์หม่อมในฐานะที่ท่านเป็นคนเขียนคอลัมน์ ข้อเขียนของท่านยังสามารถช่วยฝ่ายจัดการได้อย่างมากเลยทีเดียว เพราะคนอ่านชอบใจคอลัมน์ท่าน เขาก็จะตามอ่านว่าวันนี้ท่านจะเขียนถึงเรื่องอะไร ซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทางฝ่ายจัดการไป

ในฐานะที่เคยเป็นบก.สยามรัฐมาก่อน และอาจารย์หม่อมเองนอกจากจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างของคนในหลายๆ วงการแล้ว ท่านก็เคยเป็นบก.ของสยามรัฐด้วย และเป็นอดีตบก.สยามรัฐคนเดียว ที่เสียชีวิตลงในตอนนี้ ส่วนคนอื่นๆ ที่เหลือตอนนี้ก็ยังไม่ได้พบกัน จึงยังไม่ได้พูดคุยกันว่า หลังจากนี้จะร่วมกันทำอะไรเป็นพิเศษให้กับอาจารย์บ้าน

เอาไว้ให้มาเจอกันก่อนแล้ว คงได้พูดคุยกันว่าจะทำอะไรบ้าง

นายสมบัติ ภู่กาญจน์ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน

#คกฤทธ #สมบต #สอสารมวลชน #คกฤทธในสายตาผอน

ข่าวสารล่าสุด
คลังข้อมูล
ค้นหาด้วยคำ
ยังไม่มีแท็ก
bottom of page