คึกฤทธิ์ในทัศนะของหนังสือพิมพ์มติชน

คึก      จนชาวโลกเลื่อง        หลักสยาม
ฤทธิ์    แห่งทศกัณฐ์ราม        ย่อมรู้
ปรา     การวัฒนธรรมงาม    เป็นเอก
โมช    ทุกโมงยามกู้              กิจร้ายกลายสรวล

 

หนังสือพิมพ์มติชน
วันพุธ ที่ 11ตุลาคม 2538

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗