คึกฤทธิ์ในทัศนะของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

“เสียใจที่ผู้ใหญ่อย่างท่าน ซึ่งเป็นเสาหลักประชาธิปไตยต้องจากไป คนไทยควรช่วยกันรักษาระบอบประชาธิปไตยและเดินตามแนวทางที่ พล.ต. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์พยายามทำมาตลอดชีวิตอย่างถึงที่สุด ในการรักษาประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง ไม่มีนักการเมืองคนใดอีกแล้ว ที่ต่อสู้เพื่อรักษาความมั่นคง ของประชาธิปไตย ได้อย่างเข้มแข็งเท่าท่าน นักการเมืองรู้สึกว้าเหว่พอสมควร แต่ก็คิดจะรวมกันต่อสู้เพื่อรักษาระบอบนี้ไว้ให้ยืนยาว”

 

พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ
มติชน 11 ต.ค. 2538

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗