คึกฤทธิ์ในทัศนะของนายธีรยุทธ บุญมี

“ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณูปการ ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยมากมาย ไม่ว่าด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้ความเป็นไทยมีค่ามหาศาล ผมรู้สึกว่าตามความจริงแล้ว ทางรัฐบาลน่าจะเสนอให้ท่านเป็นรัฐบุรุษของประเทศ เพราะคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้นั้น มีอย่างล้นเหลือ บุคคลอื่นที่จะทำงานได้อย่างท่านหาได้ยากมากแล้ว ผมคิดว่าไม่มีบุคคลมีความสามารถอย่างนี้อีกในสมัยนี้ หรือมีบทบาทอย่างท่าน ได้จบลงแล้ว ตอนนี้เมื่อท่านซึ่งเป็นเสาหลักประชาธิปไตยคนสุดท้ายจากไป ประชาชนแต่ละคนก็จะต้องเป็นเสาเล็กๆ ที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือให้สังคมไทยอยู่รอด”

 

นายธีรยุทธ  บุญมี
มติชน 11 ต.ค. 2538

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗