ใต้ถุนเรือน

ชานที่เชื่อมเรือนทั้ง ๕ หลังนี้ เดิมเป็นชานไม้ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นชานคอนกรีต ปูกระเบื้องเพื่อป้องกันแดดและฝน ไม่ให้ลอดลงไปชั้นล่าง ซึ่งเป็นใต้ถุนโล่งตามแบบบ้านไทย จึงมีบริเวณใช้สอยที่กว้างขวางสามารถกั้นพื้นที่ด้านข้างทั้ง ๒ ด้านให้เป็นห้องทันสมัยได้โดยไม่เสียลักษณะของบ้านไทย

 

ฟากหนึ่งนั้นกั้นเป็นห้องกระจกติดเครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นห้องรับแขกพิเศษที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือใช้เขียนหนังสือ ในห้องมีภาพวาดสีน้ำฝีมือศิลปินจีนที่มีชื่อเสียง เป็นภาพวาดเต็มตัวของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ แต่งกายชุดเต็มยศ สวมครุยและประดับสังวาลย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า อีกฟากหนึ่งกั้นเป็นห้องเตรียมอาหารและห้องน้ำ ตรงกลางมีฉากกระเบื้องฉลุแบบจีน กั้นแบ่งบริเวณระหว่างด้านหน้า และด้านหลัง

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗