หอพระ

เรือนเล็ก ๒ หลังที่กระหนาบอยู่ทั้ง ๒ ด้านของเรือนคุณย่าหรือเรือนประธาน เรือนทางขวามือจัดเป็นหอพระ ตั้งที่บูชาพระพุทธรูปปางต่างๆ อัฒจันทร์ลงรักปิดทอง ประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะยุครัตนโกสินทร์ที่งดงาม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์เล็ก จำลองแบบจากพระบรมราชานุสาวรีย์ที่เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า และโต๊ะบูชาซึ่งหันหน้าออกประตูประดิษฐาน

 

พระรูปปั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชริญาณวงศ์ พระอุปัชฌาย์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  และที่ใต้ฐานพระแก้วมรกตจำลอง หน้าแท่นบูชาเป็นที่บรรจุอัฐิของ หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗