หอนั่ง

หอนั่งปลูกเป็นศาลาโปร่งอยู่ปลายชานเรือนด้านใต้ ตรงข้ามกับเรือนคุณย่า จากหอนั่งมองลงไปเห็นสวนใหญ่หลังบ้าน ที่มุมเรือนมีต้นบุหงาตันหยง ให้ร่มเงาบังแดดยามบ่าย และในฤดูกาลที่ออกดอก จะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน ปลายชานเรือนด้านใต้ มีบันไดเล็กลงไปชั้นล่าง ที่รู้จักกันทั่วไป ในสมัยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ยังมีชีวิตอยู่ว่า “ใต้ถุนบ้านซอยสวนพลู”

#บานซอยสวนพล #คกฤทธ #หอนง #มรวคกฤทธปราโมช

ข่าวสารล่าสุด
คลังข้อมูล
ค้นหาด้วยคำ
ยังไม่มีแท็ก
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗