top of page

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

ระหว่างหมู่เรือนไทยที่อยู่อาศัยและศาลาไทยนี้ จัดเป็นสวนศิลปะกลางแจ้ง มีกำแพงศิลาแลงสองข้าง เพื่อเชื่อมบริเวณที่อยู่อาศัยกับศาลาไทย ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตรงกลางมีบ่อน้ำยาว หักมุม ทอดจากศาลาโขนไปสู่ตัวบ้าน ในบ่อปลูกบัว มีรูปนางปรัชญาปรมิตา เทพีแห่งความรู้และน้ำพุอยู่ตรงกลาง รอบบ่อเป็นทางเดินมีบอนไซ ไม้แคระแบบญี่ปุ่นและไม้ดัดเขามอแบบไทย เขามอมีทั้งเขามอขนาดใหญ่ที่อยู่บนดิน และเขามอขนาดเล็กที่อยู่ในกระถาง เขามอหลายชิ้นเป็นฝีมือของพระยามไหสวรรย์ ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าตำรับเขามอที่มีชื่อเสียงของไทย เขามอนี้ในอดีตนิยมใช้เป็นเครื่องประดับเรือนไทยระดับคหบดี

นอกจากไม้ประดับชนิดต่างๆ ในสวนยังมีโบราณวัตถุที่เป็นศิลาทั้งที่เป็นของจริงและของจำลอง เช่นพระพุทธรูปนาคปรก พระพิฆเนศวร ศิวลึงค์ ทับหลัง วางตกแต่งในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหรือสวนศิลปะ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ชอบสวนนี้มาก และปรับปรุงเคลื่อนย้ายต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสมดุลอยู่เสมอจนแม้วาระสุดท้ายของชีวิต บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน ซึ่งนับวันจะสูญหายไปกับกาลเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนไทย

#คกฤทธ #บานซอยสวนพล #พพธภณฑกลางแจง #มรวคกฤทธปราโมช

ข่าวสารล่าสุด
คลังข้อมูล
ค้นหาด้วยคำ
ยังไม่มีแท็ก
bottom of page