top of page

เรือนหนังสือ

เรือนหลังตรงกันข้ามเป็นห้องหนังสือแบ่งเป็น ๒ ห้อง ห้องแรกเป็นห้องหนังสือภาษาอังกฤษ ประเภทหนังสืออ้างอิงและนวนิยายที่มีชื่อเสียง หลายเล่มเป็นหนังสือที่พิมพ์ครั้งที่ ๑ เข้าขั้นหนังสือหายาก มีโต๊ะหนังสืออยู่กลางห้องแต่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ไม่ค่อยได้ใช้ เพราะนิยมที่จะอ่าน และเขียนหนังสือ ที่โต๊ะไม้ชั้นล่างริมสระหลังบ้านมากกว่า ห้องถัดไปเป็นห้องหนังสือภาษาไทยที่ส่วนใหญ่เป็นหนังสือหายากที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์สะสมไว้ และยังเป็นที่รวบรวมบทประพันธ์ต่างๆ ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ด้วย

ที่พาไลด้านหน้าเรือนมีตู้เก็บเครื่องลายครามสมัยราชวงศ์ชิง งาช้างแกะสลักและมีโต๊ะยาวพร้อมเก้าอี้ที่นั่งได้ประมาณ ๘ – ๑๐ คน ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ใช้เป็นที่ปรึกษาหารือเรื่องสำคัญๆ ของบ้านเมือง

#บานซอยสวนพล #คกฤทธ #มรวคกฤทธปราโมช

ข่าวสารล่าสุด
คลังข้อมูล
ค้นหาด้วยคำ
ยังไม่มีแท็ก
bottom of page