top of page

การก่อตั้งสถาบันคึกฤทธิ์


เจ้าของโครงการ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง ๙๙/๙ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ ทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ขนาดอาคาร อาคาร ๒ ชั้น มีชั้นลอย พื้นที่อาคารประมาณ ๒,๓๗๖ ตารางเมตร ชั้นบน จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติและผลงาน จัดมุมห้องสมุดที่สนับสนุนนิทรรศการ ชั้นล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เปิดโล่งสำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน จัดสัมมนาสนับสนุนนิทรรศการและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ๒. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ๓. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ๔. ดำเนินงานงานเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมกับองค์กรกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

#การกอตง #แนวคด #สถาบนคกฤทธ

ข่าวสารล่าสุด
คลังข้อมูล
ค้นหาด้วยคำ
ยังไม่มีแท็ก
bottom of page