ชานที่เชื่อมเรือนทั้ง ๕ หลังนี้ เดิมเป็นชานไม้ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นชานคอนกรีต ปูกระเบื้องเพื่อป้องกันแดดและฝน ไม่ให้ลอดลงไปชั้นล่าง ซึ่งเป็นใต้ถุนโล่งตามแบบบ้านไทย จึงมีบริเวณใช้สอยที่กว้างขวางสามารถกั้นพื้นที่ด้านข้างทั้ง ๒ ด้านให้เป็นห้องทันสมัยได้โดยไม่เสียลักษณะของบ้...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗