เรือนเล็ก ๒ หลังที่กระหนาบอยู่ทั้ง ๒ ด้านของเรือนคุณย่าหรือเรือนประธาน เรือนทางขวามือจัดเป็นหอพระ ตั้งที่บูชาพระพุทธรูปปางต่างๆ อัฒจันทร์ลงรักปิดทอง ประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะยุครัตนโกสินทร์ที่งดงาม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์เล็ก จำลองแบบจากพระบ...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗