ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ทรงประพันธ์กลอนสักวา ถึงวัฒนา ภู่โอบอ้อม

 

สักวา นั่งมอง ต๋อง ศิษย์ฉ่อย
แทงสนุ้ก เลิศลอย หาใครสู้
นั่งชมศิษย์ ทำให้คิดไปถึงครู
อยากจะรู้ ว่าฉ่อย นั้นคือใคร
ทำอะไร อยู่ที่ไหน ใคร่ขอถาม
จะได้ตาม ไปเป็นศิษย์ พิสมัย
ชื่อคึกฤทธิ์ ศิษย์ฉ่อย น้อยเมือ่ไร
...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗