คุญปริม บุญนาค ได้มาหาผมเมื่อวันก่อน แล้วบอกว่า เสด็จให้มาเชิญคุณน้าไปดูหนังอัศวินเรื่อง “ยมบาลจ๋า” ในคืนที่ ๑๒ มกราคม นี้ ที่โรงแรมดุสิตธานี

 

เสด็จในที่นี้ คือ ท่านพระองค์ชายใหญ่ ได้แก่พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าภานุพันธ์  ยุคล

“คุณน้า”  ก็คือ ผม ซึ่งเสด็จท่านเรียกว่า...

ในวันที่ ๒๕ มิถุนายนนี้  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  จะมีอายุครบ ๒๘ ปีบริบูรณ์และย่างเข้าอายุ ๒๕  ปี

เด็กที่เกิดวันเดียวกันกับสยามรัฐนั้น  หากมีอายุอยู่มาจนถึงขณะนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกประการ

 

ถ้าจะพูดด้วยความรู้ส...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗