หน้าบ้านมีศาลาไทยหลังใหญ่เรียกว่าศาลาโขน ไว้ใช้ในกิจกรรมอเนกประสงค์ เช่น งานทำบุญเลี้ยงพระ งานไหว้ครูโขนละคร งานเลี้ยงแขกสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นที่จัดนิทรรศการประวัติและผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ด้านในสุดมีตู้ใส่หัวโขน ตั้งอยู่ ๒ ข้างรูปหม่อมราชวงศ์ค...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗