ระหว่างหมู่เรือนไทยที่อยู่อาศัยและศาลาไทยนี้ จัดเป็นสวนศิลปะกลางแจ้ง มีกำแพงศิลาแลงสองข้าง เพื่อเชื่อมบริเวณที่อยู่อาศัยกับศาลาไทย ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตรงกลางมีบ่อน้ำยาว หักมุม ทอดจากศาลาโขนไปสู่ตัวบ้าน ในบ่อปลูกบัว มีรูปนางปรัชญาปรมิตา เทพีแห่งความรู้และน...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗