ท่านทำงานด้านหนังสือพิมพมาตลอด เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ใช้หนังสือพิมพ์เขียนบทความ บทกลอน โดยเฉพาะเมื่อปี 2500 ที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า เป็นการเลือกตั้งครั้งสกปรกที่สุดเป็นประวัติการณ์  ท่านได้เขียนบทความโจมตีรัฐบาลชุดนั้...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗