หว่อปู๋พ่าหนี่…..        กูไม่กลัวมึง…..

วาจาข้างต้นไม่ใช่คำหยาบ  แต่เป็นคำพูดประวัติศาสตร์ ซึ่งเจ้าของคำพูดนี้ ได้กลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538

พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ ทิ้งไว...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗