เรือนหลังตรงกันข้ามเป็นห้องหนังสือแบ่งเป็น ๒ ห้อง ห้องแรกเป็นห้องหนังสือภาษาอังกฤษ ประเภทหนังสืออ้างอิงและนวนิยายที่มีชื่อเสียง หลายเล่มเป็นหนังสือที่พิมพ์ครั้งที่ ๑ เข้าขั้นหนังสือหายาก มีโต๊ะหนังสืออยู่กลางห้องแต่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ไม่ค่อยได้ใช้ เพราะนิยมที่จะอ่าน และเข...

เรือนขนาดกลางเยื้องไปข้างหน้าทางซ้ายและขวาของเรือนคุณย่า เป็นเรือนเก่าของชาวบ้านรื้อมาจากผักไห่เป็นเรือนฝากระดานไม้สัก พื้นเป็นไม้แดง เรือนด้านซ้ายใช้เป็นเรือนนอน ด้านขวาใช้เป็นห้องหนังสือ ที่พาไลเรือนมีฝาบานเกล็ดไม้ใช้บังแดดและฝน ทำขึ้นใหม่โดยช่างเฟอร์นิเจอร์จีนในกรุง...

เรือนหลังแรกเป็นเรือนฝากระดาน ๓ ห้อง สร้างด้วยฝีมือประณีตเพราะเป็นเรือนคหบดี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ซื้อมาจากเสาชิงช้า เป็นเรือนประธานในกลุ่มเรือนอยู่อาศัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์และทุกคนในบ้านเรียกว่า “เรือนคุณย่า” จากเรื่องราวที่เล่ากันว่าเจ้าของบ้านเดิม คนสุดท้ายเป็นสุภาพสตรีคงจะรักบ...

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นผู้จัดการเปิดบ้านให้สาธารณชนเข้าชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ตามพระราชกระแสองค์อุปถัมภ์ เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ท่านเจ้าของบ้าน แทนที่จะใช้ว่า บ้าน...

บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๙ ซอยพระพินิจ สาทรใต้ ซึ่งคนทั่วไปเคยเรียกกันว่า บ้านซอยสวนพลู เป็นบ้านที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ อยู่อาศัยมา ๓๕ ปี จนถึงอสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประเภทบ้านบุคคลสำคัญ โดยม.ล.รองฤทธิ์ ปราโมช เป็นเจ้าของ...

เรือนเล็ก ๒ หลังที่กระหนาบอยู่ทั้ง ๒ ด้านของเรือนคุณย่าหรือเรือนประธาน เรือนทางขวามือจัดเป็นหอพระ ตั้งที่บูชาพระพุทธรูปปางต่างๆ อัฒจันทร์ลงรักปิดทอง ประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะยุครัตนโกสินทร์ที่งดงาม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์เล็ก จำลองแบบจากพระบ...

หอนั่งปลูกเป็นศาลาโปร่งอยู่ปลายชานเรือนด้านใต้ ตรงข้ามกับเรือนคุณย่า จากหอนั่งมองลงไปเห็นสวนใหญ่หลังบ้าน ที่มุมเรือนมีต้นบุหงาตันหยง ให้ร่มเงาบังแดดยามบ่าย และในฤดูกาลที่ออกดอก จะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน ปลายชานเรือนด้านใต้ มีบันไดเล็กลงไปชั้นล่าง ที่รู้จักกันทั...

หน้าบ้านมีศาลาไทยหลังใหญ่เรียกว่าศาลาโขน ไว้ใช้ในกิจกรรมอเนกประสงค์ เช่น งานทำบุญเลี้ยงพระ งานไหว้ครูโขนละคร งานเลี้ยงแขกสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นที่จัดนิทรรศการประวัติและผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ด้านในสุดมีตู้ใส่หัวโขน ตั้งอยู่ ๒ ข้างรูปหม่อมราชวงศ์ค...

ระหว่างหมู่เรือนไทยที่อยู่อาศัยและศาลาไทยนี้ จัดเป็นสวนศิลปะกลางแจ้ง มีกำแพงศิลาแลงสองข้าง เพื่อเชื่อมบริเวณที่อยู่อาศัยกับศาลาไทย ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตรงกลางมีบ่อน้ำยาว หักมุม ทอดจากศาลาโขนไปสู่ตัวบ้าน ในบ่อปลูกบัว มีรูปนางปรัชญาปรมิตา เทพีแห่งความรู้และน...

ชานที่เชื่อมเรือนทั้ง ๕ หลังนี้ เดิมเป็นชานไม้ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นชานคอนกรีต ปูกระเบื้องเพื่อป้องกันแดดและฝน ไม่ให้ลอดลงไปชั้นล่าง ซึ่งเป็นใต้ถุนโล่งตามแบบบ้านไทย จึงมีบริเวณใช้สอยที่กว้างขวางสามารถกั้นพื้นที่ด้านข้างทั้ง ๒ ด้านให้เป็นห้องทันสมัยได้โดยไม่เสียลักษณะของบ้...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗