อาจารย์หม่อมท่านมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆ อย่างอยู่ในตัว กล่าวคือ เป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์ที่ดี และเป็นนักเขียนที่ดี ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเป็นได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่อาจจะเป็นได้หลายๆ อย่างทีเดียวพร้อมกัน

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ของการทำงานหนังสือพิมพ์ อาจารย์หม่อมท...

ท่านทำงานด้านหนังสือพิมพมาตลอด เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ใช้หนังสือพิมพ์เขียนบทความ บทกลอน โดยเฉพาะเมื่อปี 2500 ที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า เป็นการเลือกตั้งครั้งสกปรกที่สุดเป็นประวัติการณ์  ท่านได้เขียนบทความโจมตีรัฐบาลชุดนั้...

อาจารย์หม่อมเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่  ที่ทุกคนรักและเคารพท่านเสมอ  ท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้หลายอย่าง ให้แก่ประเทศไทยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญๆ ทางการเมือง เหล่านักการเมือง ก็มักจะเข้าไปปรึกษากับท่าน ที่บ้านซอยสวนพลู

 

นี่ก็เป็นการยืนยัน ถึงความเ...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗