สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในห้วงที่ ถือกันว่าเป็นสภาพลำเค็ญที่สุด ของยุคสมัยปัจจุบัน ไม่เพียงต้องเผชิญกับระบอบประชาธิปไตยแบบใหม่ ที่ไม่เคยได้ลิ้มลองกันมาก่อนเท่านั้น หากยังต้องต่อสู้กับแรงกดดัน ทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งหลาย...

เดนนิส เกรย์ ระบุว่า เมื่อม.ร.ว.คึกฤทธิ์หันมาเล่นการเมือง ก็เป็นนักการเมืองระดับ “ปรมาจารย์” เมื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็รังสรรค์ความเป็นนักการทูตชั้นนำ เอาไว้ให้เป็นตัวอย่าง ด้วยการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดึงไทยออกมาอยู่ห่างจากอิทธิพลของช...

คึก      จนชาวโลกเลื่อง        หลักสยาม
ฤทธิ์    แห่งทศกัณฐ์ราม        ย่อมรู้
ปรา     การวัฒนธรรมงาม    เป็นเอก
โมช    ทุกโมงยามกู้              กิจร้ายกลายสรวล...

“ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณูปการ ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยมากมาย ไม่ว่าด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้ความเป็นไทยมีค่ามหาศาล ผมรู้สึกว่าตามความจริงแล้ว ทางรัฐบาลน่าจะเสนอให้ท่านเป็นรัฐบุรุษของประเทศ เพราะคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้นั้น มีอย่างล้นเหลือ บุคคลอื่นที่จะทำงานได้อย่างท่าน...

“เสียใจที่ผู้ใหญ่อย่างท่าน ซึ่งเป็นเสาหลักประชาธิปไตยต้องจากไป คนไทยควรช่วยกันรักษาระบอบประชาธิปไตยและเดินตามแนวทางที่ พล.ต. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์พยายามทำมาตลอดชีวิตอย่างถึงที่สุด ในการรักษาประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง ไม่มีนักการเมืองคนใดอีกแล้ว ที่ต่อสู้เพื่อรักษาความมั่นคง ของ...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗