การก่อตั้งสถาบันคึกฤทธิ์

เจ้าของโครงการ


มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

สถานที่ตั้ง
๙๙/๙ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

เนื้อที่
๑ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ ทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

 

ขนาดอาคาร
อาคาร ๒ ชั้น มีชั้นลอย พื้นที่อาคารประมาณ ๒,๓๗๖ ตารางเมตร
ชั้นบน จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติและผลงาน จัดมุมห้องสมุดที่สนับสนุนนิทรรศการ
ชั้นล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เปิดโล่งสำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน จัดสัมมนาสนับสนุนนิทรรศการและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
๒. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
๓. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
๔. ดำเนินงานงานเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมกับองค์กรกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗