ศูนย์ศิลปะการแสดง

สถาบันคึกฤทธิ์

April 28, 2016

นักเรียนเก่าทุกสาขา
1. รายงานตัวบริเวณ หน้าห้องสำนักงาน ชั้น 1
2. เมื่อรายงานตัวเรียบร้อยให้นั่งรอครู บริเวณลาน ชั้น 1 
3. ครูชี้แจง เรื่อง การคัดเลือกตัวเสดงสำหรับ
    การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ
    เมื่อคัดเลือกตัวเรียบร้...

ให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย หากรายชื่อตกหล่นไปกรุณาแจ้งด้วยคะ‬

February 5, 2016

 

         เมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งโครงการรับสมัครเยาวชนและผู้สนใจเข้าฝึกหัดการแสดงโขน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย เพื่อจัดการแสดงในโอกาสงานฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาล ของ ศาสตร...

Please reload

 
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗