ขอเชิญทุกๆ ท่าน มาร่วมรับชม
สังคีตศิลป์ สราญรมย์ ครั้งที่ ๙๓

ตอน "ร้อยรสพื้นบ้าน"

เพลงจากละครย้อนยุค โดย คุณสุประวัติ ปัทมสูต  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พร้อมนักแสดงรับเชิญอีกคับคั่งนะครับ

พบกัน วันพรุ่งนี้ (เสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ณ สถาบันคึกฤทธิ์

งานนี้ ช...

April 28, 2016

นักเรียนเก่าทุกสาขา
1. รายงานตัวบริเวณ หน้าห้องสำนักงาน ชั้น 1
2. เมื่อรายงานตัวเรียบร้อยให้นั่งรอครู บริเวณลาน ชั้น 1 
3. ครูชี้แจง เรื่อง การคัดเลือกตัวเสดงสำหรับ
    การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ
    เมื่อคัดเลือกตัวเรียบร้...

ให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย หากรายชื่อตกหล่นไปกรุณาแจ้งด้วยคะ‬

Please reload

 
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗